top of page
Faded Sandpaper

Néhány szó az ADR-ről...

Rendeleti háttér:

Az ADR (a Veszélyes Áruk Szállításáról szóló Európai Megállapodás) -
melyet Magyarországon az 1979 évi törvényerejű rendelettel hirdettek ki -
a veszélyes áruk közúti szállítását szabályozza.

Előírásai szerint mindazon járművezetőknek akik:

  • robbanóanyagot szállítanak (ADR 1 osztály),

  • radioaktív anyagot szállítanak (ADR 7 osztály), vagy

  • rögzített tartányban,

  • 1000 liternél nagyobb befogadóképességű leszerelhető tartányokban,

  • 1000 liternél nagyobb összbefogadóképességű battériás járműben,

  • 3000 liternél nagyobb egyedi befogadóképességű tankkonténerben, mobil

  • tartányban, MEG-konténerben, ill.

  • bármilyen más (az ADR szerint) veszélyes árut szállítanak,

  • a vonatkozó előírásokból (ADR, KRESZ, stb) vizsgát kell tenniük.


A képzés a szállítandó anyagok és a lehetséges szállítási módok függvényében
a következők szerint épül fel:

1. ADR ALAPTANFOLYAM ill. VIZSGA

Az ADR alaptanfolyam (NT2-9) elvégzése, ill. a sikeres ADR alapvizsga, a
robbanóanyagok és tárgyak (ADR 1 osztály) és a radioaktív anyagok (ADR 7
osztály) kivételével valamennyi veszélyes anyag szállítására jogosítja a
gépkocsivezetőt a nem tartányos - tehát küldeménydarabos és ömlesztett -
szállítási módban (pl.: ponyvás tehergépkocsin palackban, hordóban,
kannában, zsákban, IBC-ben, stb. - azaz küldeménydarabban - történő gáz,
festék, tüzelőanyag, mérgező anyag, sav, lúg, stb. szállításhoz elegendő az
ADR alapvizsga megszerzése).

2. ADR SZAKOSÍTÓ TANFOLYAM ill. VIZSGA

A sikeres ADR alapvizsgát követően kerülhet sor az ADR szakosító vizsgákra.
Szakosító vizsga tehető az 1 osztály anyagainak szállítására (robbanóanyagok
és tárgyak - NT1), a 7. osztálya anyagainak szállítására (radioaktív anyagok
- NT7), valamint a tartányos szállítási mód 2, (T2) 3, (T3), ill. 5.1, 6.1,
8, 9 (T5.1,6.1,8,9) áruosztályaira (pl.: tartányjárműben történő
gázolajszállításhoz az alapvizsga megszerzésén felül a tartányos 3. osztály
szakosító vizsgára is szükség van).

Az ADR oktatási bizonyítvány érvényessége:

Az ADR oktatási bizonyítvány a sikeres vizsgától számított 5 évig érvényes,
a lejárat előtti évben érvényessége ismeretfelújító képzésen
meghosszabbítható további 5 évvel.

Police Car Lights
A TextiTruck YouTube csatorna videója

Letölthető segédanyagok

Fejlesztés alatt...

bottom of page